• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Tanker

print
 Lektion 80 i Et Kursus i Mirakler siger, at der kun er et problem og en løsning. (A-80.1:5) Det ene problem er troen på adskillelse fra Gud og den ene løsning er forening med Gud. Når jeg ser ud på verden, synes jeg, at det er svært at tro på umiddelbart. Men selvfølgelig uddyber Jesus det. Han fortæller, at når jeg tror på, at jeg er adskilt fra Gud, giver det en lavine af problemer, som følger med. Adskillelse giver den ubærlige skyld, som jeg fornægter i mig selv og projicerer ud på verden. Når jeg tror på adskillelse, har jeg ligefrem brug for et problem at projicere på. Mit egos behov for problemer er så akut, at jeg tror jeg befinder mig i en verden af problemer.

Når jeg vælger gang på gang at tro på en tanke om adskillelse, er det fordi jeg atter er blevet bange for Guds fred. Det lyder da vanvittigt men Guds vedvarende fred betyder druknedøden for egoet. Mit larmende ego kan ikke bestå i fredens hav.

Egoets mål og midler

Mit kære ego har et klart mål: overlevelse. Midlet egoet bruger er: tanker. Da jeg næsten altid identificerer mig med mine tanker, bliver jeg forvirret omkring, hvem jeg er. Egoets strategi er helt klart at forvirre mig omkring min sande identitet. Hvis jeg indser, at jeg er Helligånden, er det ude med egoet.

Egoet er en u-lystfisker

Først disker egoet op med en uspiselig tanke, så fordømmer egoet tanken. (Det er i sig selv interessant at erkende.) Så kommer der en følelse, som jeg mærker i kroppen: måske en sitren, måske en stramning, måske et ubehag – en smerte. Så tror jeg, at problemet er i kroppen og jeg opsøger en læge, en alternativ behandler eller måske en psykolog. Det er virkelig godt, at søge hjælp men jeg kommer som regel ikke til bunds i egoets problemstilling.

Egoet er en u-lyst fisker. Det sender en tanke ud for at se om jeg bider på. Jeg æder tanken, når jeg fordømmer den. Dér bliver tanken alvorlig. Den bliver til en fjende. Et Kursus i Mirakler kalder den oprindelige tanke om adskillelse for en lille vanvittig ide.

Den lille vanvittig idé

Der står i kapitel 27: ”Ind i evigheden, hvor alt er eet, krøb en lille vanvittig idé, som Guds Søn glemte at le ad. Da han glemte det, blev tanken til en alvorlig idé, som både kunne fuldbyrdes og få virkelige konsekvenser. Sammen kan vi le begge dele væk, og forstå at tid ikke kan trænge ind på evigheden.” (T-27.VIII.6:2-4)

Jeg kan tilgive tanker

Jesus fortæller i kapitel 27, at vi kan slippe for lidelse. ”Alt hvad der er nødvendigt er at du ser på problemet som det er, og ikke sådan som du har stillet det op. Hvordan kunne der være en anden måde at løse et problem på, der er meget enkelt, men som er blevet tilsløret af tunge skyer af komplikationer, der blev lavet for at beholde problemet uløst? (T-27.VII.2:2-3)

Meget ofte stiller jeg problemet op således: Verden tvinger mig til at have disse tanker. Min barndom tvinger mig til at have disse tanker. Min familie tvinger mig til at have disse tanker. Mine venner og fjender tvinger mig til at have disse tanker. Politiker tvinger mig til at have disse tanker. Verdens situation tvinger mig til at have disse tanker. Mit arbejde tvinger mig til at have disse tanker. Min krop tvinger mig til at have disse tanker.

Jeg skal så se på problemet som det er: mit ego laver tanker og mit ego fordømmer de selvsamme tanker. Når jeg fordømmer mine tanker, bliver de dermed til alvorlige tanker, endda problemer. Løsningen er, at se på mine tanker uden fordømmelse. Lyder det ikke velkendt? Jeg tilgiver mine tanker på samme måde som jeg tilgiver alt andet. Jeg kan bede Jesus om hjælp til at kigge på mine tanker uden fordømmelse. De er bare tanker. De er ikke min identitet.

Mine tanker betyder intet (Lektion 10)

To tidlige lektioner i Arbejdsbogen handler direkte om at takle tanker: lektion 4 (Disse tanker betyder intet) og lektion 10 (Mine tanker betyder intet). Jesus fortæller, at ”mine tanker betyder intet” fordi de ikke er mine ”virkelige tanker.” (A-10.1:2) Disse tanker kommer fra egoet og ikke fra Helligånden. De accepterende tanker, som kommer fra Helligånden, er mine virkelige tanker. Helligåndens tanker er kærlige, fredfulde og glade. Jesus fortæller i Kapitel 3: ”Du har ingen idé om den enorme befrielse og dybe fred der kommer af at møde dig selv (dine tanker) og dine brødre fuldstændigt uden at dømme.” (T-3.VI.3:1)

Jesus foreslår i lektion 10, at jeg bruger øvelsen på enhver tanke som gør mig urolig.

”Min tanke om ______ betyder intet.”

Min lille vanvittig idé

En sommer på Foundation for a Course in Miracles blev vi bedt om at finde vores egen version af den lille vanvittige idé: den idé vi ofte bruger til at adskille os fra andre. Der var mange ideer men de lignede hinanden: ”Jeg er ikke god nok;” ”Jeg er forkert;” ”Der er ikke plads til mig;” ”Jeg er en fiasko.” Når jeg koger suppe på den samme lidelsesfulde tanke hele tiden, er det en god opskrift på smerte: både fysisk og psykisk. ”Min lille vanvittige idé” er så almen, at den kan bruges i alle eller næsten alle situationer: i forhold, på arbejde, i fritid. Så tror jeg, at min mangelfuld personlighed er problemet og sætter ind på at forbedre den. Jeg læser mange selvhjælpsbøger for at komme væk fra min oplevelse af utilstrækkelighed.

Jeg synes, at lektion 10 er især god at bruge på min lille vanvittige idé.

Tanker er egoets madding

Tanker er kun et problem, når jeg bider på egoets madding. Jeg bider på, fordi jeg tror, at tanken har noget med mig og min identitet at gøre. ”Min tanke om ______ betyder intet.” vil befri mig fra min egoidentitet. Husk: egoet er ude på at forvirre mig om min sande identitet. Egoet vil hæmningsløst bruge enhver tanke, som jeg ikke har tilgivet som madding.

Lektion 281: ”Jeg kan ikke såres af andet end mine tanker.”

I lektionen siger Jesus:

”Fader, Din Søn er fuldkommen. Når jeg tror jeg bliver såret på nogen måde, er det fordi jeg har

glemt hvem jeg er, og at jeg er som Du skabte mig. Dine Tanker kan kun bringe mig glæde. Hvis jeg nogensinde er bedrøvet eller såret eller syg, har jeg glemt hvad Du tænker, og lagt mine små meningsløse ideer på et sted, hvor Dine Tanker hører til, og hvor de er. Jeg kan ikke såres af andet end mine tanker. De Tanker jeg tænker med Dig, kan kun velsigne. Kun de Tanker jeg tænker med Dig, er sande.” (A-281.1:1-7)

”Jeg vil ikke såre mig selv i dag. For jeg er langt hinsides al lidelse. Min Fader indsatte mig sikkert i Himlen, og passer på mig. Og jeg vil ikke angribe den Søn Han elsker, for det Han elsker skal jeg også elske.” (A-281.2:1-4)

Comments are closed.