• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Sand Indføling (T-16.I)

print
Jeg tror, at vi alle kender nogen, som har det svært fysisk eller psykisk. Det kan være svært ikke at føle sig påvirket af disse menneskers lidelse. Da min svoger var ved at dø, blev jeg selv meget deprimeret. Men Et Kursus i Mirakler vil sige, at jeg ikke taklede denne situation optimalt. Spørgsmålet er så: Hvordan hjælper vi andre, som har det svært? Kurset har et måske overraskende svar.

 

Helligånden ser kun 2 situationer: kærlighed eller råbet på kærlighed. (T-14.X.7:1) Enten giver jeg kærlighed eller jeg råber efter kærlighed. Det gælder alle Helligåndens kvaliteter. Enten giver jeg fred eller jeg råber efter fred. Enten giver jeg glæde eller jeg råber efter glæde.

 

Kursets fortolkning af empati eller indføling er radikalt anderledes end egoets. Et Kursus i Mirakler siger, at den bedste hjælp både for mig selv og min næste er at lade Helligåndens fred komme igennem mig. Dvs. at jeg vælger Helligåndens fred i stedet for mit egos ufred.

 

”Indføling betyder ikke at forene sig i lidelse, for det er den du må nægte at forstå. Det er egoets fortolkning af indføling, og den benyttes altid til at forme et specielt forhold, hvor lidelse deles.” (T-16.I.1:1-2) Med andre ord: Hvis en anden er ked af det og jeg bliver ked af det, hjælper jeg ikke den anden. Hvis en anden er bange og jeg bliver bange, hjælper jeg ikke den anden. Hvis en anden er vred og jeg bliver vred, hjælper jeg ikke den anden. Når jeg reagerer med ufred, har jeg selv brug for hjælp. Jeg har brug for tilgivelse. Jeg tilgiver altid mit eget valg af ufred.

 

Det er vigtigt at huske: Det er ikke den anden person som har tvunget mig til at have det, som jeg har det. Jeg har det, som jeg har det, fordi jeg har valgt at have det som jeg har det. Jeg har valgt at reagere med at være ked af det, bange eller vred. Mine reaktioner blokerer for Helligåndens helbredende fred. Det er Helligåndens fred som kan lindre lidelse både for andre og mig selv.

 

Jesus foreslår følgende i kapitel 5:

Sig dette til dig selv så oprigtigt du kan, imens du husker at Helligånden svarer fuldt ud på din mindste invitation:

Jeg må have valgt forkert, for jeg har ikke fred.

Jeg traf selv valget, men jeg kan også vælge noget andet.

Jeg ønsker at vælge noget andet, for jeg ønsker at få fred.

Jeg føler mig ikke skyldig, fordi Helligånden vil ophæve alle konsekvenserne af mit forkerte valg, hvis jeg vil lade Ham gøre det.

Jeg vælger at lade Ham gøre det, ved at tillade Ham at vælge for Gud for mig.” (T-5.VII.6:6-11)

 

”Evnen til indføling er meget nyttig for Helligånden, forudsat at du lader Ham anvende den på Sin måde. Hans måde er meget anderledes.” (T-16.1:3-4) At jeg vælger fred, står som et lysende eksempel på, at den anden også kan vælge fred. Kurset forklarer, at jeg hele tiden underviser igennem mit eksempel. (H-intro.1:6 +2:1) Når jeg vælger Helligånden, kan du også vælge Helligånden.

 

”Helligånden forstår ikke lidelse, og vil have dig til at undervise i at lidelse er uforståelig. Når Helligånden forbinder Sig i forhold igennem dig, forbinder Han Sig ikke igennem dit ego, til et andet ego. Han forener Sig ikke i smerte.” (T-16.I.1:5-7) Han forener Sig i fred og frihed.

 

I kapitel 15, foreslår Jesus, at jeg i mit stille sind siger til den anden:

”Jeg giver dig til Helligånden som en del af mig selv.

Jeg ved du vil blive befriet medmindre jeg ønsker at spærre mig selv inde.

I min friheds navn vælger jeg din befrielse fordi jeg forstår at vi vil blive befriet sammen.” (T-15.XI.10.5-7)

 

Jeg kan selvfølgelig ikke tvinge en anden til at vælge Helligåndens frihed for lidelse. Men der er større sandsynlighed for, at den anden vælger Helligånden, hvis jeg viser vejen igennem mit eksempel. Jeg begynder ikke at snakke om Et Kursus i Mirakler. Jeg er et eksempel på Helligåndens fred. Jeg kan igennem mit eksempel vise, at der er en anden måde at anskue problemet. Måden at den anden opfatter problemet kan transformeres.

 

Kurset forenkler alle problemer til et problem: egoets adskillelse. Kurset forenkler alle løsninger til en løsning: forening i Helligånden. (A-lektion 90) Når jeg forener mig med Jesus eller Helligånden, forener jeg mig med løsningen. Helligånden i mig er forenet med Helligånden i den anden. Jeg kan vise, at muligheden for at vælge fred er tilstede. I stedet for at ynke den anden, forbinder jeg mig med Storheden i den anden.

”Sind er forenede.” (T-18.VI.3:1) Jeg hjælper ikke blot en, når jeg vælger fred. Jeg hjælper alle.

 

 

 

Comments are closed.