• Studiegrupper
  Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
  barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Mere om tilgivelse

print

Et Kursus i Mirakler siger, at et utrænet sind ikke kan opnå noget. (A-into.1:3)

Det er et Kursus i sindstræning. (T-1.VII.4:1) Mit problem med sindstræning er, at jeg ikke ved, at jeg har et sind. Jeg ved, at jeg har en hjerne, men en hjerne er ikke et sind. Jesus tager udfordringen op i Kurset, at undervise os i sammenhænge, som vi ikke anede eksisterede. Forbered dig på en radikal anderledes måde at se alt på!

Kurset lærer os, at vi har to forskellige måder at opfatte på

Vi har det urette egosind og i det rette Helligåndssind. De to måder har vidt forskellige måder at se dig selv og verden på. Resultatet af at se med egoet er ufred, og resultatet af at se med Helligånden er fred. (T-11.intro.1:3-5)

Kurset fortæller, hvad der er gået forud for min reaktion – forud for min ufred. Kurset forklarer, at der er en proces der er gået forud i mit egosind, som:

 • er blevet bange for enhed. (Egoet kan ikke overleve i enhed.)
 • tror på adskillelse fra enhed, fra Gud.
 • føler en ubærlig skyld, fordi det tror, at det har ødelagt enheden.
 • fornægter skyld i sig selv, og har et desperat behov for at se skyld udenfor sit sind, og har derfor brug for et problem i verden at projicere skyld på.

Min ufred afspejler, hvad der sker i mit egosind.

Sådan opleves det i kroppen, i tankerne, og i følelserne og i verden, når

 • jeg er bange for enhed
 • jeg tror på adskillelse
 • jeg føler skyld
 • jeg fornægter skyld i mit sind, og har brug for at se skyld udenfor sindet i en krop eller en situation. (Kroppen kan være min egen eller en andens.)

Egoets projektion

På grund af egoets projektion tror jeg, at årsagen til mit ubehag er et problem i verden, og at virkningen er i mig. Egoets projektion viser mig et problem i form af en situation i verden, som jeg er utilfreds med. Egoets projektion laver om på årsag og virkning på en meget snu måde. Måden er raffineret, at få personer nogensinde gennemskuer, at årsagen er i mit sind, og at virkningen er i verden. Egoet er en dygtig tryllekunstner, som laver noget i sindet, og får os til at holde vores opmærksomhed på noget eller nogen i verden. Egoets alt for vellykket strategi er at holde vores fokus rettet ud mod verden for at vi aldrig kommer tilbage til sindet, hvor vi kunne vælge den anden måde at opfatte på: Helligånden. Når jeg vælger Helligånden, som min permanente måde at opfatte på, kan egoet ikke overleve. Helligånden smelter egoet bort med kærlighed. Sikke et våben!

Helligånden

Et kursus i Mirakler hjælper mig ved at fortælle om Helligånden, som et alternativ til egoets meget smertefulde måde at opfatte på. Heldigvis kan Helligånden sætte tingene i det rette perspektiv. Helligånden siger: jeg behøver ikke at føle mig skyldig! Jeg kan ikke adskille mig fra Gud, og der er ingen grund til skyld nogensinde. Skyld er en misforståelse, en fejlopfattelse. Jeg behøver ikke at straffe mig selv med egoets ufred.

Helligånden ser kun 2 scenarier: enten udvider jeg kærlighed, eller jeg råber på kærlighed. Helligånden ser oftest, at jeg råber på en kærlighed, som jeg ikke lige nu helt tror på, at jeg fortjener. Helligånden forsikrer mig, at jeg både har og er kærlighed, fordi jeg er et Guds barn. ”Din værdi er fastlagt af Gud, og ikke af noget du tænker, siger eller gør.” (T-4.I.7:6) Min Identitet, som et Guds barn er min sande Identitet, men det er en proces, der kræver sindstræning for at erkende Sandheden. (Vi træner sindet med tilgivelse, med lektionerne i Arbejdsbogen og med bøn.)

Helligåndens ikke-fordømmelse

Helligånden dømmer mig ikke, når jeg igen og igen er forvirret omkring min sande Identitet. Helligåndens blide undervisning hjælper mig til gradvis at vende tilbage til min Identitet som Ånd. Kærlighed dømmer mig ikke, fordi jeg lige nu ikke tror, at jeg fortjener kærlighed. Tilgivelse ser og venter og dømmer mig ikke. (A-del II. Hvad er tilgivelse? 4:3) Tilgivelse ser, at jeg er forvirret, venter på at forvirringen aftager, og dømmer mig ikke. Hvis Helligånden ikke dømmer mig, behøver jeg da at dømme mig selv? Kurset lærer mig, at jeg ikke kan dømme andre uden at jeg først har dømt mig selv, da skyld er lige med selvfordømmelse. Jesus spørger os: ”Vil du heller have ret (i din opfattelse) eller være lykkelig?” (T-29.VII.1:9) Kurset lærer mig, at egoets tro på adskillelse, ikke gør mig glad.

Forening med kærlighed

Kursets budskab er, at jeg altid kan forene mig med kærlighed. Jeg kan altid putte mig ind til Jesu kærlighed. (Somme tider kan det være nemmere, at tænke på at forene mig med Jesu kærlighed end Helligåndens, men Jesu kærlighed og Helligåndens kærlighed er den samme.) ”Det virkelige mirakel er den kærlighed der inspirerer til mirakler. I den betydning er alt hvad der kommer af kærlighed et mirakel.” T-1.I.3:2-3

Opsummering:

Jesus fortæller os, at vi kan undgå lidelse. ”Alt hvad der er nødvendigt er, at du ser på problemet som det er og ikke som du har stillet det op.” (T-27.VII.2:2) Egoet har stillet problemet op sådan, at jeg er et offer for ydre omstændigheder.

For at se problemet som det er, må jeg konstatere: Sådan opleves det lige nu i kroppen og i verden, når jeg har troet på egoets tanker om adskillelse og skyld.

Er jeg villig til at se problemet på en anden måde? (Måske har jeg modstand på at se det på en anden måde. Jeg skal ikke kæmpe med mit ego. Jeg kan vente, indtil jeg er villig til at høre Helligåndens rettelse. Måske skal jeg gå en tur, eller lytte til musik, eller noget andet i verden, før jeg er klar til rettelsen.)

Helligåndens rettelse er: Jeg behøver ikke at føle mig skyldig, fordi jeg har valgt mit ego. Som et Guds barn fortjener jeg Jesu kærlighed og fred. Måske skal jeg sige det flere gange, før jeg kan acceptere det. Når jeg har genvundet freden, kan jeg tackle problemer i verden på en mere kærlig og intelligent måde.

Da det er et Kursus i sindstræning, er det en proces at lære at tænke med Helligånden frem for med egoet. Det er en proces, hvor jeg er nødt til at tilgive, at jeg vælger mit ego igen og igen. Tilgivelse er en blid proces, hvor jeg erkender, at jeg har taget fejl i min egoopfattelse, og har brug for Helligåndens kærlige rettelse.

Comments are closed.