• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Jesus i Et Kursus I Mirakler

print
Jeg har allerede skrevet flere gange: tilgivelse ser og venter og dømmer ikke. Det samme gælder Jesus: Han ser på mig og venter på, at jeg er parat til at komme tilbage til Ham og dømmer mig ikke. Jeg har ikke brug for 1000 selvhjælps bøger. Jesus accepterer mig, hvor jeg er lige nu for at føre mig til der, hvor Han er. Jeg behøver ikke at forbedre mit ego. Jesus i Et Kursus i Mirakler foreslår, at jeg tilgiver mit ego ved at se på det uden fordømmelse. Jesus er den kærlige tilstedeværelse i mit sind, som smelter egoet bort. Jeg har brug for Jesu kærlighed, for egoet bliver bare stærkere af, at jeg ser på det med fordømmelse.

Har Jesus en særlig rolle i Helbredelse? (H-23)

I Håndbogen for Lærere sektion 23, spørges der: ”Hvad betyder det at påkalde Jesus Kristus? Hvad skænker påkaldelsen af hans Navn? Hvorfor er bøn til ham en del af helbredelsen?” (H-23.1:7-9)

Vi hører først, hvad Jesus har erkendt og opnået: ”Han (Jesus) har genkendt sig selv som Gud skabte ham, og dermed har han erkendt alt levende som del af sig selv. Nu er der ingen begrænsning på hans magt, fordi den er Guds Magt. Derfor er hans navn blevet Guds Navn, for han ser ikke længere sig selv som adskilt fra Ham.” (H-23.2:6-8) Jesus er ikke bare en almindelig Guds lærer. Han bliver betegnet som en højere lærer: en lærers Lærer. (H-26.2:2)

Hvad betyder dette for mig? Det betyder, at når jeg husker Jesus, husker jeg Gud. (H-23.3:1-2)

Senere i sektion 23 hører jeg om, hvordan jeg kan bruge Jesus. Mit problem er, at jeg ikke elsker mig selv. Som et ego ser jeg på mig selv med fordømmende øjne. Men Jesus ser på mig med kærlighed og denne kærlighed kan jeg bruge konstruktivt. Denne kærlighed har jeg adgang til igennem Jesus. Jeg behøver ikke at løbe en maraton, når Han har løbet den for mig. Jesus siger i Kapitel 6: ”Disciple er tilhængere, og hvis det forbillede de følger, har valgt at skåne dem for lidelse på alle måder, er det uklogt af dem ikke at følge ham.” (T-6.1:7) Fornuftig nok!

Jesus gør det klart, at Han ser mig på en måde, som jeg ikke ser mig selv. Hans funktion er at bringe mig til Hans forståelse af, Hvad jeg er. Han har selv gået den samme vej, som jeg skal gå. Han har lært at Han ikke var et ego og har accepteret Helligånden som sin identitet. Jesus ser med Kristi vision eller Helligåndens opfattelse, som ser hinsides kroppen til ånden, som er min og andres sande Identitet.

Der står: ”Jesus er gået foran på vejen. Hvorfor skulle du ikke være ham taknemmelig? Han har bedt om kærlighed, men kun for at han kunne give den til dig. Du elsker ikke dig selv. Men i hans øjne er din elskelighed så fuldendt og fejlfri, at han ser et billede af sin Fader i den. Du bliver symbolet på hans Fader her på jorden. Dig håber han på, fordi han ikke ser nogen grænser eller pletter i dig, der kan skæmme din vidunderlige fuldkommenhed. I hans øjne lyser Kristi vision fuldkommen konstant. Han er blevet hos dig. Ønsker du ikke at lære lektionen om frelse igennem at han lærte den? Hvorfor skulle du vælge at begynde forfra, når han har foretaget rejsen for dig?” (H-23.5:1-11)

Jesus forstår meget, som jeg endnu ikke forstår. Derfor er det oplagt at søge støtte hos Ham: ”Ingen på jorden kan fatte hvad Himlen er, eller hvad dens ene Skaber virkeligt betyder. Men vi har vidner. Det er hos dem den vise bør søge støtte. … Så vend dig til een der lagde alle begrænsninger væk, og gik hinsides lærdoms yderste rækkevidde. Han vil tage dig med sig, for han gik ikke alene. Og du var med ham dengang, som du er nu.” (H-23.6:1-3+8-11)

Jesus er kommet for at opfylde vores behov for visdom: ”Dette kursus er kommet fra ham, fordi hans ord har nået dig på et sprog du kan elske og forstå. … Jesus er kommet for at opfylde dit (behov for at lære). I ham finder du Guds Svar. Så undervis*du sammen med ham, for han er med dig; han er her altid. ” (H-23.7.1+6-8)

Jeg har godt nok læst sektion 23 i Håndbogen mange gange. Det giver stor trøst!

Kan Gud nås direkte? (H-26)

 I denne sektion 26 i Håndbogen spørges der, om Gud kan nås direkte? Svaret er ja, ”for der er ingen afstand imellem Ham og Hans Søn. … Men denne bevidsthed og erindringen om Ham (Gud), kan kun stige op over erkendelsens tærskel der hvor alle barrierer imod sandheden er fjernet.” (H-26.1:1+3)

Fordi jeg stadig har barrierer imod sandheden, har jeg brug for hjælp. Jeg har brug for en brobygger for at nå Gud. Jesus siger i kapitel 1: ”uden mig ville afstanden imellem Gud og menneske være for stor at overkomme for dig. Jeg slår bro over afstanden som en ældre broder til dig på den ene side, og som en Søn af Gud på den anden.” (T-1.II.4:4-5)

Vi hører i sektion 26, at vi kan påkalde de store lærere, som Jesus for at hjælpe os med at fjerne de barrierer imod sandheden. Det betyder, at jeg kan bede om hjælp til at se igennem mine projektioner, som er mine barrierer til sandheden. Det er også fantastisk rart at vide, at Jesus kender mig – endda bedre end jeg kender mig selv. Han ser både mine fejltagelser og mit sande Selv. Han er villig til at dele sine gaver med mig: kærlighed, fred, glæde. Han er der for mig, som ingen person kan være. Personer kan svigte, dø eller være utilgængelige på anden vis. Jesus er i en hel anden kategori.

”Ingen kan påkalde dem (de store Lærere, som Jesus) forgæves. Og der er ingen de ikke er bevidste om. Alle behov kendes af dem, og alle fejltagelser erkendes og overses af dem. … De giver alle deres gaver til de Guds lærere**(os), der vender sig til dem for at få hjælp, og beder om alle ting i deres Navn.” (H-26.2:5-7+9)

Et personligt forhold til Jesus / Helligånden

Foundation for a Course in Miracles lægger meget vægt på, at vi udvikler et personligt forhold til Jesus eller Helligånden. Hvordan gør jeg så lige det? Jeg gør det på samme måde, at jeg udvikler andre tætte venskaber. Jeg kontakter min ven mange gange og deler mine tanker og følelser med Ham. Og så beder jeg Ham om hjælp til at huske min sande Identitet.

Hvordan burde jeg tilbringe min dag? (H-16)

I sektion 16 i Håndbogen giver Jesus mig en vejviser for, hvordan jeg burde tilbringe min dag.

”I almindelighed kan det siges, at det er godt at starte dagen rigtigt. Det er altid muligt at begynde igen, hvis dagen begynder forkert. Men der er åbenlyse gevinster med hensyn til at spare tid.” (H-16.3:6-8) Her om morgenen er det godt at tilbringe lidt tid med Jesus eller Helligånden. Jeg kender ofte de situationer, hvor jeg giver egoet styring. Her i min morgenstund med Jesus, kan jeg bede om hjælp til ikke at give slip på Jesu hånd i de pågældende situationer. Han siger i lektion 70 i Arbejdsbogen. ”Hvis det hjælper dig, så tænk på mig, som holder dig i hånden og leder dig. Og jeg forsikrer dig for, at det ikke vil være nogen tom fantasi.” (A-70.9:3-4)

Jesus siger i H-16, at Kurset er praktisk. Somme tider kan jeg ikke tage en stille tid lige, når jeg vågner. Anbefalingen er at tage den så snart som muligt, når jeg har tid. Det er ikke så vigtig, hvor længe min stille tid varer. ”Varighed er ikke det der betyder mest. Man kan let sidde stille en time med lukkede øjne uden at opnå noget. Og man kan lige så let give Gud blot et øjeblik, og i det øjeblik forene sig fuldstændigt med Ham. Måske er det eneste der kan siges generelt dette:  Tag din stille tid så hurtigt som muligt efter du vågner, og fortsæt et minut eller to efter at du begynder at finde det vanskeligt.” (H-16.4:4-7)

”Den samme fremgangsmåde bør følges om aftenen. Måske bør din stille tid ligge ret tidligt på aftenen, hvis det ikke er muligt for dig at tage den umiddelbart før du går i seng. Det er ikke klogt at ligge ned. Det er bedre at sidde oprejst, i den stilling du nu foretrækker. … . Men hvis det er muligt, er det ønskeligt at hellige Gud tiden umiddelbart før du lægger dig til at sove. Det indstiller dit sind på hvile, og orienterer dig væk fra frygt.”  (H-16.5:1-4+6-7)

Hvis du er i gang med Arbejdsbogen, bruger du din stille tid om morgenen og om aftenen på dagens lektion og følger lektionens anvisninger for dagen så godt du kan. Og når du ikke kan eller vil følge lektionens anbefalinger for dagen, er det vigtigt, at du tilgiver dig selv. De fleste har svært ved Arbejdsbogen!

Ellers, hvis jeg ikke er i gang med lektionerne i Arbejdsbogen: ”Der er specielt een tanke der bør huskes hele dagen igennem. Det er tanken om ren glæde; tanken om fred, tanken om ubegrænset befrielse; ubegrænset, fordi alle ting befries i den. (H-16:6:1-2)

Han fortsætter: ”Men der vil være fristelser på den vej Guds lærer endnu mangler at gå, og han har brug for i dagens løb at minde sig selv om sin beskyttelse. Hvordan kan han gøre dette, specielt i de perioder hvor hans sind er optaget af ydre ting? Han kan kun prøve, og et godt resultat afhænger af hans tro på at det vil lykkes for ham.” (H-16:7.1-3)

Udvikling af tillid til Jesus / Helligånden

Jesus understreger, at udvikling af tillid til Ham eller Helligånden er en proces. (H-4.I.) Denne proces kan især være vanskelig for os, som ikke har fået den grundlæggende tillid (Basic trust) på plads inden 3 års alderen. Ironien er, hvis man har den på plads og livet er nemmere, bliver man måske ikke åndelig søgende. Vi begynder at søge, fordi livet giver os nogle alvorlige udfordringer. (T-2.3:5-7)

Når jeg tilgiver, begynder jeg, at opløse min tro på skyld. Det er skyld som står imellem mig og en direkte oplevelse af Gud. (T-13.intro1:7) Tid tilbragt med Jesus / Helligånden er godt givet ud. Min kontakt til Jesus er løsningen på min eksistentielle følelse af adskillelse. Og det er en befrielse af rang!

På Foundation for a Course in Miracles (som tidligere lå i Roscoe, New York), underviste min lærer, Ken Wapnick, ofte sammen med sin kone, Gloria. En dag kom han til undervisning uden Gloria. En deltager spurgte Ken, om han var alene den dag. Han svarede: ”Jeg er aldrig alene.” Han havde en vedvarende oplevelse af, at Jesus altid var med ham.

Lektion 48 i Arbejdsbogen hedder: ”Der er intet at frygte.” Der står: ”Tilstedeværelsen af frygt er et sikkert tegn på, at du stoler på din egen styrke. Bevidstheden om at der intet er at frygte viser, at du et eller andet sted i dit sind, som ikke nødvendigvis er et sted du kender endnu, har husket Gud***, og ladet Hans styrke erstatte din svaghed. I det øjeblik du er villig til at gøre dette, er der virkeligt intet at frygte.” (A-48.3:1-3) I denne skræmmende verden, er ”Der er intet at frygte.” en virkelig stor gave. Denne gave hjælper både mig og alle andre, fordi sind er forenede. (T-18.VI.3:1)

 

* Jesus taler ikke om en formel situation, hvor vi underviser i Et Kursus i Mirakler. Kurset ”understreger, at undervisning er en konstant proces; den foregår hvert eneste øjeblik på dagen, og fortsætter endog ind i søvnens tanker. At undervise er at vise.” (H-intro.1:6 + 2:1) Jeg underviser igennem mit eksempel; jeg underviser enten i egoet eller i Helligånden.

 

** En Guds lærer bliver defineret i Håndbogen: ”Hans kvalifikationer består ene og alene i dette:  På en eller anden måde, et eller andet sted, har han truffet et omhyggeligt valg, hvor han ikke så sine egne interesser som adskilt fra en andens.” (H-1.1:2) Jesus tilføjer endnu et krav lidt senere. Jeg skal have gennemgået Arbejdsbogen, hvis Et Kursus i Mirakler er min vej. (H-16.3:7)

 

*** I Et Kursus i Mirakler – især i Arbejdsbogen, bruger Jesus ofte ”Gud,” når Han rent teknisk mener Helligånden /Jesus. På engelsk er Et Kursus i Mirakler skrevet meget poetisk og med en rytme, som blev meget brugt i Shakespeares tid, som hedder jamber. Af hensyn til denne meget flotte rytme passede ”Gud” ofte bedre end ”Helligånden.”

 

Comments are closed.