• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Ideen om adskillelse

print
Den lille vanvittige ide:

Et Kursus i Mirakler siger: ”Ind i evigheden, hvor alt er eet, krøb en lille vanvittig ide, som Guds Søn glemte at le ad. Da han glemte det, blev tanken til en alvorlig ide, som både kunne fuldbyrdes og få virkelige konsekvenser.” (T-27.VIII.6:2-3)

Den lille vanvittige ide, som Kurset taler om her, er ideen om adskillelse. Et år på Foundation for A Course in Miracles blev vi bedt om at finde vores egen version af den lille vanvittige ide: Hvilke tanke bruger jeg igen og igen og igen til at adskille mig? Der var mange bud: ”jeg er ikke god nok; jeg er forkert; der er ikke plads til mig; jeg er skyldig; jeg er uønsket; jeg er et offer; jeg er speciel; jeg ved godt, hvad der er bedst” og mange andre varianter.

Min  version af den lille vanvittige ide er i hvert fald en tanke, som jeg tager meget alvorlig og som jeg er bekendt med, at jeg ikke stiller spørgsmålstegn ved den. Den er i høj grad med til at definere min personlighed, og ofte dikterer den både mine handlinger og mine forsvarsstrategier. Det er både interessant og nyttigt, at blive bevidst om, hvad min version er. Med denne dominerende tanke glemmer jeg, at jeg er et Guds barn, og definerer mig selv i stedet for, indtil den tanke er tilgivet.

Et Kursus i Mirakler fortæller os, at der er to slags specielle forhold: speciel kærlighed og specielt had. Egoets forhold til sig selv er præget af skyld; det vil sige: selvfordømmelse eller selvhad. Egoet søger specielle kærlighedsforhold til både ting og personer for at kompensere for dette selvhad. Hvis jeg kan finde en som synes, at jeg er fantastisk, kan jeg et kort øjeblik se bort fra dette selvhad. Eller, hvis jeg får en ting, som jeg synes er et statussymbol, kan mit selvhad glemmes for en stund. Ja, Kurset kommer med de barske sandheder. Det byder ikke altid på munter læsning, som mit ego hilser velkommen.

Kurset siger ligeud: ” Frygt ikke for at se på det specielle had-forhold, for friheden ligger i at se på det.” (T-16.IV.1:1) Jesus siger her, at jeg ikke skal være bange for at se på, hvordan jeg udtrykker mit selvhad og angriber mig selv med den lille vanvittige ide. Det vil give mig frihed at se på det i stedet for at kæmpe med den, eller prøve forgæves at løse den med specielle kærlighedsforhold. Jesus siger nådesløst: ”Det specielle kærlighedsforhold vil ikke udligne hadet, men vil drive det under jorden og ud af synet. Det er afgørende at bringe det frem og se på det, og ikke gøre noget forsøg på at skjule det.” (T-16.IV.1:6-7) Ja, det er ikke så sjovt. Den gode nyhed i alt det her er: at se på det specielle hadforhold, betegnes som ”det sidste skridt”, som vil gøre os ”klar til Gud.” (T-16.IV.2:3-4)

Som et ego vil jeg altid føle mig mangelfuldt og værdiløs. Det er et grundvilkår. Fordi egoet tror, at det kan være adskilt fra Gud, kommer det altid til at mangle ret meget. Selv et ego som er milliardær, vil altid mangle noget. Det er meget tankevækkende. At identificere sig med egoet er en fattig sindstilstand. Egoet må gå tiggergang for at løfte sin værdi bare for et kort øjeblik. Egoet har ingen permanentløsning.

Hvad siger Jesus om vores værdi?

Din værdi bestemmes af Gud. Så længe du bestrider dette vil alt hvad du gør være præget af frygt, specielt enhver situation der lader sig bruge til at tro på overlegenhed og underlegenhed. Lærere (Jesus / Helligånden) må være tålmodige og gentage deres lektioner indtil de er lært. Jeg (Jesus) er villig til at gøre dette, fordi jeg ikke har nogen ret til at fastlægge dine grænser for hvad du vil lære. Jeg gentager – intet du gør eller tænker eller ønsker eller laver er nødvendigt for at fastlægge din værdi. ” (T-4.I.7:2-6)

Så Jesu bud på vores værdi er: Vores værdi er fastlagt af Gud, og ikke af noget vi tænker eller siger eller gør. Det betyder, at alle har den samme værdi i Guds øjne. Jesus siger: ”Alle mine brødre er specielle” (T-1.V.3:6) Alle indeholder den samme Ånd og det samme ego. Den eneste forskel er, hvor meget tid vi tilbringer med henholdsvis egoet og Helligånden. At alle har den samme grundværdi, kan være en svær pille at sluge, men det er nødvendigt for at komme videre. Det er en vigtig øvelse.

”Egoet lever bogstaveligt af sammenligninger.”(T-4.II.7:1) Det gør vores version af den lille vanvittige ide om adskillelse også. Tanken: ”Jeg er ikke god nok, eller jeg er forkert osv.” opstår i sammenligning med andre, ikke sandt? Desværre giver vores kultur os rig mulighed for at sammenligne os ufordelagtigt med andre. Der er en hel industri af selvhjælpsbøger og terapier der er kommet for at afhjælpe den lidelse, der stammer fra egoets selvdefinitioner. Desværre stiller vi sjældent spørgsmålstegn ved egoets vanvittige ideer, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan gøre det.

At tilgive den lille vanvittige ide kræver en målrettet indsats.

”Formålet med Arbejdsbogen er, på en systematisk måde, at træne dit sind til at opfatte alt og alle i verden på en anden måde.” (A-intro.4:1) Arbejdsbogens mål er at jeg ændrer egoets værdiladning af alle, og ikke mindst mig selv, fra et værdiløst ego til en værdifuld Guds Søn. Alle lektioner i Arbejdsbogen udfordrer egoets selvforståelse, egoets selvhad. Arbejdsbogen er hel bestemt en gave.

Men den målrettede indsats mod den lille vanvittige ide kunne også bestå af:

  1. Jeg undersøger, hvad min version af den lille vanvittige ide er. Det er ikke svært. Den kommer ofte snigende adskillelige gange om dagen.
  2. Jeg konstaterer, at det er egoets selvhad. Problemet er ikke den lille vanvittige ide. Problemet er, at jeg tog den alvorligt. Jeg kan eventuelt sige: ”pyt,” i erkendelse af, at det ikke betyder noget alvorligt. ”Mine tanker betyder ikke noget” (A-10)
  3. Jeg minder mig selv om: Vores værdi er fastlagt af Gud, og ikke af noget vi tænker eller siger eller gør.

Vi må huske, at Jesus sagde: ”Lærere må være tålmodige og gentage deres lektioner indtil de er lært.” (T-4.I.7:4) Vi må også være tålmodig og målrettet og gentage denne lektion indtil den er lært.

Jeg kan vælge at forandre alle tanker der sårer.”

I lektion 284, finder vi en beskrivelse af processen i Kurset. Den hedder: ”Jeg kan vælge at forandre alle tanker der sårer.” ”Dette er sandheden, som først må siges, og dernæst gentages mange gange; så accepteres som kun delvist sand, med mange forbehold. Dernæst overvejes alvorligt mere og mere, og endelig accepteres som sandheden. Jeg kan vælge at forandre alle tanker der sårer. Og jeg ønsker at gå forbi disse ord i dag, og forbi alle forbehold, og komme til den fulde accept af sandheden i dem.” (A-284.1:5-8) Og sådan er det også med tanken om den lille vanvittige ide, som sårer. Jeg kan vælge, at forandre den, men det er en proces. Det er en proces, som gør mig klar til Gud, men som tager tid og meget dedikation. Det er en værdifuld måde at starte det nye år på.

Comments are closed.