• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Henvisninger i Et Kursus i Mirakler

Et Kursus i Mirakler består af 3 bøger:
1. En Tekstbog (T).
2. En Arbejdsbog med 365 lektioner (A)
3. En Håndbog for lærere (H).

Til sidst i Håndbogen for Lærere er der en Begrebsafklaring.
Desuden har Helen Schucman kanaliseret 2 hæfter: Psykoterapi (P) og Bønnens Lovsang (B).

Sådan tolker vi henvisningerne i Et Kursus i Mirakler:
T-12.VIII.4:5-7 henviser til Tekstbogens kapitel 12, sektion 8, afsnit 4, sætninger 5-7.
Lektion 46. 1:5 henviser til Arbejdsbogens lektion 46, afsnit 1, sætning 5
A-II. del. 1:4:1+3 henviser til Arbejdsbogens 2. del, sektion 1, afsnit 4, sætninger 1 og 3
H-23.4:1 henviser til Håndbogen for Lærere, sektion 23, afsnit 4, sætning 1
H- begrebsafklaring.6.4:5 henviser til Håndbogens begrebsafklaring, begreb 6, afsnit 4, sætning 5

Comments are closed.