• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Fortjener jeg kærlighed?

print
Egoet er en tanke som siger, at det er muligt at være adskilt fra Gud. Denne tanke udvikles til ideen, at jeg har ødelagt Himlens enhed. Den bringer skyld med sig. Skyld er selvfordømmelse, selvhad. Skyld fortæller mig, at jeg ikke fortjener kærlighed. Implicit i troen på egoet er troen på, at jeg ikke fortjener kærlighed, fordi jeg har adskilt mig fra kærlighed.

Et Kursus i Mirakler omtaler tanken om adskillelse fra Gud, som en lille vanvittig ide:

”Ind i evigheden, hvor alt er eet, krøb en lille vanvittig ide, som Guds Søn glemte at le ad.  Da han glemte det, blev tanken til en alvorlig ide, som både kunne fuldbyrdes og få virkelige konsekvenser. ” (T-27.VIII.6:2-3)

 

Et år på Foundation for a Course in Miracles, blev vi bedt om at finde vores egen version af den lille vanvittige ide. Det er denne ide, som jeg bruger til at adskille mig og lave smerte for mig selv.

Min version er: Jeg er ikke god nok. Den er ret almindelig. Andre versioner, som jeg har hørt om er: Der er ikke plads til mig. Jeg er skyldig. Jeg er håbløst. Jeg bliver afvist. Jeg er forkert. Jeg hører ikke til. Der er helt sikkert flere. Egoet bruger stærke følelser til at overbevise mig, om ideens rigtighed. Desuden leder jeg efter beviser i verden til at bekræfte ideen yderligere. Jeg er blevet ekspert i at finde beviserne.

 

Den lille vanvittige ide er så brugbar, at den kan bruges i næsten enhver situation til at lave smerte. Egoet bruger ideen igen og igen til at overbevise mig om min ringe værdi. Som ego er min værdi altid i fare. Jeg søger bekræftelse i verden med personer som kan klappe mig på ryggen eller i statusgivende situationer. Min værdi som ego går op og ned, alt efter mine omgivelsers gunst. Jeg prøver hele tiden, at gøre mig fortjent til kærlighed, men den lille vanvittige ide giver mig et forkert udgangspunkt: jeg tror ikke rigtig på, at det vil lykkes for mig. Jeg håber på kærlighed, men er meget sensitiv overfor kritik. Der er ingen tvivl om, at troen på den lille vanvittige ide kan vride meget smerte ud af enhver situation. Kort sagt: når jeg tror på egoets lille vanvittige ide, tror jeg ikke på, at jeg fortjener kærlighed.

 

Kurset giver mig et mere stabilt bud på min værdi. Kurset vil lære mig, at min værdi ikke afhænger af noget eller nogen i verden. Min værdi (og andres) ligger fast, og stammer fra min oprindelse, som en del af Gud. Min værdi er ikke til diskussion. Så længe jeg tvivler på min værdi, vil jeg være bange. Så længe jeg tvivler på min værdi, vil jeg ikke rigtig tro på, at jeg fortjener kærlighed. Kurset siger: ”Din værdi bestemmes af Gud. Så længe du bestrider dette vil alt hvad du gør være præget af frygt, specielt enhver situation der lader sig bruge til at tro på overlegenhed og underlegenhed. … Jeg (Jesus) gentager – intet du gør eller tænker eller ønsker eller laver er nødvendigt for at fastlægge din værdi. Dette punkt kan ikke diskuteres, undtagen i selvbedrag. Dit ego står aldrig på spil, fordi Gud ikke skabte det. Din ånd står aldrig på spil, fordi Han gjorde.” (T-4.I.7:2-3 +6-9)

 

Når jeg lærer, at min værdi er fastlagt af Gud, lærer jeg, at jeg ikke er et ego. Jeg lærer, at jeg fortjener kærlighed på grund af min oprindelse. Det er det Jesus vil lære mig.

 

Jeg havde lidt kontakt med en, der oversat af Et Kursus i Mirakler til et andet sprog. Hun fortalte mig, at hun havde haft et meget vanskeligt liv. Der var ikke meget i hendes liv, der kunne lære hende, at hun fortjente kærlighed. På et tidspunkt fik hun kræft, og vi vidste, at hun nok ikke ville overleve sin sygdom. Ken Wapnick gav hende et råd, som vi alle sammen kan få glæde af. Jeg kan ikke huske de præcise ord men Ken sagde noget i retning af: Put dig ind til Jesu kærlighed. Hun tog ideen til sig, og hun tilbragte sin sidste tid med Jesus. Jeg tror hun lærte, at hun fortjente kærlighed.

 

Jeg har et Kursus og jeg har en Lærer: Jesus. Han kan bruge mit livs genvordigheder til at undervise mig. Når jeg reagerer på noget eller nogen i verden, kan jeg lære en lektie. Lektien består af, at jeg har givet slip på Jesu fred og nu har mulighed for at genetablere den. Min reaktion på nogen eller noget viser mig, at jeg har tvivlet på min værdi. Løsningen er: Jeg putter mig ind til Jesu kærlighed. Jeg bruger Jesus til at bekræfte min værdi. Det er en proces. Først lærer jeg: Jeg fortjener kærlighed. Siden lærer jeg: jeg er kærlighed. Så er jeg klar til at vågne i Gud.

 

Jesus siger: ”Når du ikke værdsætter dig selv bliver du syg (i sindet) men min værdsættelse af dig kan helbrede dig.” (T-10.III.6:5) Når jeg tror på den lille vanvittige ide, er jeg faktisk syg – sindssyg. Jesus siger: ”Jeg kan helbrede dig fordi jeg kender dig. Jeg kender din værdi for dig, og det er denne værdi der gør dig hel. (T-10.III.7:4-5) Når Jesus taler om at være hel, betyder det hel i sindet. Dvs. at sindet ikke er splittet mellem egoet og Helligånden. Sindet er ikke splittet mellem frygt og kærlighed. At være helbredt i Kursussammenhæng, betyder at være uden ego. Det betyder, at jeg er ren kærlighed, ligesom Jesus.

 

At lære, at jeg både fortjener kærlighed og er kærlighed er dødsstødet for egoet. Egoets klare målsætning er overlevelse. Egoet overgiver sig ikke uden kamp. Når jeg har troet på Jesu kærlighed, vil egoet prøve at genvinde sit territorium. Egoet sætter ind med den lille vanvittige ide for fuld udblæsning. Stærke følelser kommer i spil for at overbevise mig om, at egoet har ret. Det kan være svært at huske min sande værdi.

 

Kurset siger: ”Du har således to modsatrettede vurderinger af dig i dit sind, og de kan ikke begge være sande. Endnu forstår du ikke hvor fuldstændigt forskellige disse vurderinger er, fordi du ikke forstår hvor ophøjet Helligåndens opfattelse af dig faktisk er. Han vildledes ikke af noget du gør, fordi Helligånden aldrig glemmer hvad du er. Egoet vildledes af alt hvad du gør, især når du reagerer på Helligånden, for på sådanne tidspunkter vokser dets forvirring. Derfor vil egoet højst sandsynligt angribe dig når du reagerer kærligt, for egoet har vurderet dig som ukærlig, og du går imod dets dom. Egoet vil angribe dine motiver, så snart de klart kommer ud af harmoni med dets opfattelse af dig. Det er her det vil skifte pludseligt fra mistænksomhed til ondsindethed, fordi dets usikkerhed forøges.” (T-9.VII.4:1-7) Vi hører her, at egoet angriber mig, når jeg har været kærlig, og at egoet bliver ondsindet i sit angreb. I sin desperation intensiverer egoet sit brug af den lille vanvittige ide. Egoet kæmper for sit liv.

 

Kurset siger et andet sted: ”Når lyset kommer nærmere vil du styrte ind i mørket, krybe væk fra sandheden, sommetider gå tilbage til mindre former for frygt, og sommetider til ren rædsel.” (T-18.III.2:1)

 

Kurset er et enestående spirituelt dokument, blandt andet fordi det kortlægger egoets tankesystem så klart. Det fortæller os både, hvad vi kan vente af egoet, og hvad vi kan stille op imod det. Jesu kærlighed er det middel vi bruger for at nå målet. Når jeg tvivler på min værdi, har jeg brug for at putte mig ind til Jesu betingelsesløse kærlighed. Han lærer mig, at jeg fortjener kærlighed. Det er en proces, der tager tid for de fleste af os, fordi vi har gjort flittig brug den lille vanvittige ide.

 

Jesus siger: “Men du vil gå fremad, fordi dit mål er at gå fremad fra frygt til sandhed.” (T-18.III.2:2) Den lille vanvittig ide er tanken om, at jeg ikke fortjener kærlighed, fordi jeg har adskilt mig fra Gud. Den gør mig bange. Jesus vil lære mig, at ”Jeg er som Gud skabte mig.” (lektion 94) Han lærer mig, at jeg fortsat er forenet med Gud, og at jeg fortjener kærlighed. Det er et megagodt tilbud og helt sikkert meget mere befriende end den lille vanvittige ide.

 

 

Comments are closed.