• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Forening med Jesus

print
Jesus siger til os: ”Der er intet ved mig du ikke kan opnå.” T-1.II.3:10

”Når du forener dig med mig, forener du dig uden egoet, fordi jeg har opgivet egoet i mig selv, og derfor ikke kan forene mig med dit. Vores forening er derfor vejen til at opgive egoet i dig. Sandheden i os begge er hinsides egoet. ” T-8.V.4:1-3

I Håndbogen bliver det uddybet, hvad Jesus har opnået. ”Han har genkendt sig selv som Gud skabte ham, og dermed har han erkendt alt levende som del af sig selv. Nu er der ingen begrænsning på hans magt, fordi den er Guds Magt. Derfor er hans navn blevet Guds Navn, for han ser ikke længere sig selv som adskilt fra Ham.” (H-23.2:6-8)

I Håndbogen spøges der: ”Hvad betyder dette for dig? Det betyder, at når du husker Jesus, husker du Gud.  Hele forholdet imellem Sønnen og Faderen ligger i ham.” (H-23.3:1-3)

Der spøges endvidere: ”Er han stadig til rådighed, når der er brug for hjælp? Kan Gud svigte Sin Søn? Den der transcenderer kroppen, har transcenderet begrænsninger.  Ville den største lærer være utilgængelig for de der følger ham?” H-23.3:5+8+10-11 Det er en stor trøst at vide, at den største lærer overhovedet, stadig er tilgængelig for mig. Sikke en ære!

”Hvad betyder det at påkalde Jesus Kristus?” H-23.1:7 Jesus forsikrer os, at sammen kan vi nå hele vejen hjem til Gud. ”At huske Navnet Jesus Kristus, er at sige tak for alle de gaver Gud har givet dig. Og taknemmelighed overfor Gud bliver den måde Han huskes på, for kærligheden kan ikke være langt bag ved et taknemmeligt hjerte, og et taknemmeligt sind. Gud træder ubesværet ind, for dette er de sande betingelser for at du kan komme hjem. H-23.4:5-7 Vi hører her, at taknemmelighed er nøglen til at komme hjem. Det er ikke fordi Jesus har brug for min taknemmelighed. Jeg har brug for det for at åbne mit hjerte for Jesus/ Gud. Hvor smukt!

Jesus fortæller mig også, at Han kan spare mig rigtig meget tid. Han kan føre mig fra selvhad til Kristi vision. Det er ikke så lille opgave!  Her beskriver Jesus sin måde at se mig. Han ser både min måde at se mig selv og sandheden om mig. Han ser i mig et potentiale, som jeg slet ikke aner eksisterer. Når jeg lærer at se med Kristi vision, vil jeg også lære at fokusere på potentialet i andre. Det hedder også at se næstekærligt på andre. T-2.V.10:1

 

Der står: Han ”er gået foran på vejen. Hvorfor skulle du ikke være ham taknemmelig? Han har bedt om kærlighed, men kun for at han kunne give den til dig. Du elsker ikke dig selv. Men i hans øjne er din elskelighed så fuldendt og fejlfri, at han ser et billede af sin Fader i den. Dig håber han på, fordi han ikke ser nogen grænser eller pletter i dig, der kan skæmme din vidunderlige fuldkommenhed.  I hans øjne lyser Kristi vision fuldkommen konstant. Han er blevet hos dig. Ønsker du ikke at lære lektionen om frelse igennem at han lærte den? Hvorfor skulle du vælge at begynde forfra, når han har foretaget rejsen for dig? H-23.5:1-6+7-11

 

Jesus begrunder også, hvorfor vi burde søge forening med Ham. Han fortæller om sine kvalifikationer. Alene kan jeg ikke forstå Himlens enhed; jeg kan ikke fatte, hvad forening betyder. Jesus forstår det, og vidner for Guds enhed for mig. ”Ingen på jorden kan fatte hvad Himlen er, eller hvad dens eene Skaber virkeligt betyder. Men vi har vidner. Det er hos dem den vise bør søge støtte.”  H-23.6.1-3

 

Jesus fortsætter og fortæller, at en Guds lærer af Hans kaliber, aldrig vil glemme sine brødre og søstre. Han opfatter mig som en del af ham. Han tilbyder mig sin ubegrænset viden. Han vil gerne tage mig med på den rejse, Han selv foretog Sig – hinsides alt det, der er til at lære. Jeg var og er: altid med Ham i mit sind. Desværre begrænser jeg mig selv ved at vælge at opfatte med egoet, så jeg ikke erkender, at Jesus altid er med mig.

 

Han fortæller: ”Ingen, som er blevet en sand og hengiven Guds lærer, glemmer sine brødre. … Så vend dig til een der lagde alle begrænsninger væk og gik hinsides lærdoms yderste rækkevidde.  Han vil tage dig med sig, for han gik ikke alene. Og du var med ham dengang, som du er nu.” H-23.6+8-10

”Dette kursus er kommet fra ham, fordi hans ord har nået dig på et sprog du kan elske og forstå…. Jesus er kommet for at opfylde dit behov for viden. I ham finder du Guds Svar. Så undervis du sammen med ham, for han er med dig; han er her altid.”  H-23.7:1+6-8

Der er virkelig meget trøst i Håndbogens sektion 23! Jeg har læst den mange gange.

Jesus siger i kapitel 15 ”Vi som er eet, kan ikke give hver for sig. Når du er villig til at acceptere vores forhold som virkeligt, vil skyld ikke have nogen tillokkelse for dig.  For i vores forening vil du modtage alle vore brødre.  Foreningens gave er den eneste gave jeg blev født til at give.  Giv den til mig, så du kan få den.  Kristi tid er den tid som er bestemt til frihedens gave, som tilbydes enhver. Og ved at du modtager den, tilbyder du alle den.” T-15.X.3:1-7 Foreningens gave er skyldfrihed, og den kan jeg selv give videre og dermed bekræfte den i mig selv!

 

Nu har jeg hørt om alle de gaver forening med Jesus kan give mig. Hvordan opnår jeg forening med Jesus? Han siger: ”Den rette fokus vil afkorte tid umådeligt.” T-2.II.3:9 (Ang. den tid jeg tilbringer med egoet) Han anbefaler at jeg bevidst starter og slutter min dag med Jesus. (H-16) Men det er selvfølgelig meningen, at den tid jeg tilbringer med Jesus skal udvides til hele dagen.

Når jeg giver slip på Jesu fred og reagerer på noget eller nogen i verden, skal jeg henvende mig til Ham igen. ”Bøn er miraklers medium.” T-1.I.11 I starten af mit arbejde med Kurset, er verden i forgrunden og Jesus i baggrunden, men det er egentlig mening at det skal være omvendt: at Jesus er i forgrunden af min bevidsthed og verden træder i baggrunden. Jo mere jeg kan fokusere på Jesus desto mere kan jeg hjælpe mine brødre og søstre og mig selv.

Vi har ikke adskilte interesser. Alle har brug for Jesu fred i ”en skræmmende verden, der er gjort vanvittig af synd og skyld.” A-153.13.

 

 

Comments are closed.