• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Citater fra Et Kursus i Mirakler 21-30 med kommentarer

citater 21-30 som PDF til download

21. Du som ønsker fred, kan kun finde den igennem fuldstændig tilgivelse. (T-1.VI.1:1)

Når jeg ser på mig selv med egoet, ser jeg på mig selv med fordømmelse. Det er ubærligt. Jeg skynder mig så at fordømme en anden, min krop eller en situation. Når jeg tager mig selv i at fordømme, er det et tydeligt tegn på, at jeg har brug for at tilgive mig selv, fordi jeg har valgt egoet. Jeg kan bede om hjælp til at se på mig selv igennem Jesu kærlige øjne, fulde af fred. Det er tilgivelse.

22. En følelse af adskillelse fra Gud er den eneste mangel du virkeligt behøver at korrigere. (T-1.VI.2:1)

Egoet er troen på, at jeg kan adskille mig og har adskilt mig fra Gud. Det sker på sindets plan. Når jeg begynder at fordømme nogen eller noget, så ved jeg at jeg har valgt at tro på adskillelsen fra Gud. Når jeg ser på mig selv uden fordømmelse, vælger jeg Helligånden, som ikke er adskilt fra Gud.

23. Det virkelige formål med denne verden er at bruge den til at korrigere din vantro. (T-1.VI.4:1)

Jeg er ikke i kontakt med, hvad der sker i mit sind. Jeg er mere i kontakt med mine tanker og følelser. Den måde jeg reagerer på verden fortæller mig, om mit sind har valgt egoet eller Helligånden. En hvilken som helst negativ følelse fortæller mig, at jeg har valgt egoet (min vantro) og har brug for tilgivelse. Jeg har brug for at se på mig selv med Helligåndens mildhed.

24. Fuldkommen kærlighed fordriver frygt. Hvis frygt eksisterer, er der ikke fuldkommen kærlighed. Men: Kun fuldkommen kærlighed eksisterer. Hvis der er frygt, bevirker den en tilstand, som ikke eksisterer. (T-1.VI.5:4-8)

Kurset fortæller os, at der kun er 2 følelser i sindet: kærlighed og frygt. Alle negative følelser er en form for frygt og fortæller mig, at jeg har bruge for tilgivelse/ kærlighed, som vil fordrive frygten. I Gud er der ingen frygt, kun kærlighed. Frygt bevirker en tilstand som ikke eksisterer: egoet.

25. Dine forvrængede opfattelser frembringer et tæt dække over mirakelimpulser, som gør det vanskeligt for dem at nå din bevidsthed. (T-1.VII:1:1)

Egoet bruger stærke følelser og besnærende argumenter til at overbevise mig, at egoet har ret. Det falder mig ikke ind, at mine opfattelser er forvrængede. Mine fordømmelser frembringer et tæt dække over Helligåndens stille Stemme (mirakelimpulser), og gør det vanskeligt for den at nå min bevidsthed. Mine fordømmelser er et rødt flag, et signal om, at jeg har brug for tilgivelse.

26. Al virkelig nydelse kommer af at gøre Guds Vilje. (T-1.VII:1:4)

Guds Vilje for mig er at tilgive skyld (selv fordømmelse) og dermed at komme tilbage til frede, glæde og kærlighed. Når jeg fordømmer mig selv, blokerer jeg for Guds kvaliteter i mig. Helligåndens kvaliteter er den sande nydelse.

27. Guds Barn, du blev skabt til at skabe det gode, det smukke og det hellige. (T-1.VII:2:1)

På det højeste niveau, hvor Gud og Hans Søn er ét, skaber Guds Søn Kristus på samme måde som Gud. De skaber ved at udvide de samme kvaliteter: kærlighed, fred og glæde. Alle væsener uden undtagelse er en del af Guds Søn, Kristus. Alle væsener er Guds børn.

28. Guds kærlighed må endnu en kort tid udtrykkes igennem een krop til en anden, fordi vision stadig er så sløret. Du kan bedst anvende din krop til at hjælpe dig med at udvide din opfattelse, så du kan opnå virkelig vision, hvad det fysiske øje er ude af stand til. (T-1.VII.2:3-4)

Kristi vision i mig bliver tilsløret af mine projektioner. Når jeg tilgiver mine projektioner, udvider jeg min opfattelse og ser jeg uskyld frem for skyld i andre. Kristi vision er uafhængig af det mine fysiske øjne ser.

29. Dette er et kursus i træning af sindet. Al indlæring indebærer opmærksomhed og studier på et eller andet plan. … Når du studerer disse indledende afsnit, vil du begynde at se nogle af de betydninger, som vil blive videreudviklet senere. (T-1.VII.4:1-2+6)

Her i starten af tekstbogen bliver vi præsenteret for begreber, som bliver videreudviklet igennem hele Kurset. Jesus siger i introduktionen til Arbejdsbogen: ”Det er udførelsen af øvelserne der vil gøre det muligt at nå Kursets mål. Et utrænet sind kan intet nå. Formålet med Arbejdsbogen er at træne dit sind i at tænke i baner tekstbogen fremlægger.” (A-introduktion. 1:2-4)

30. At udvide sig er et af Guds fundamentale aspekter, som Han gav Sin Søn. … Den forkerte anvendelse af udvidelse, nemlig projektion, finder sted når du tror på at en eller anden tomhed eller mangel eksisterer i dig, og at du kan fylde den med dine egne ideer i stedet for med sandhed. (T-2.1:1+7)

Gud og Hans Søn Kristus udvider kærlighed konstant. Når jeg tror på, at jeg kan være adskilt fra Gud, projicerer jeg skyld i stedet for at udvide kærlighed. Troen på adskillelsen giver mig en følelse af tomhed eller mangel, som jeg prøver at udfylde med egoideer (synd, skyld og frygt) i stedet for at være opfyldt af Guds sandhed, hvor der ingen tomhed eller mangel er. Når jeg føler tomhed eller mangel, har jeg brug for at tilgive mig selv. Dvs. at se på mit ego uden fordømmelse.

Comments are closed.