• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

At være med Jesus

print
Ken Wapnick har lavet en youtube video, som hedder: ”All the world’s a stage.” I denne video foreslår han en visualisering. I visualiseringen sidder jeg i en teatersal sammen med Jesus, og ser på scenen. På scenen ser jeg på Barbara og hendes liv. Jeg ser på, hvad hun laver, og hvem hun laver det sammen med. Jeg ser hendes følelser og tanker og reaktioner på mennesker og på verden.

Når jeg ser Barbara sammen med Jesus, ser jeg på hende uden fordømmelse. Når jeg ser Barbara og verden sammen med Jesus, er jeg en stille iagttager. Dette jeg som iagttager Barbara, er et sind der drømmer. Dette aspekt af Barbara som er på scenen, er en figur i Barbaras drøm. Kurset siger mange steder, at jeg ikke er en krop, men et sind. At arbejde med denne visualisering giver mig mulighed for at erkende netop det.

Kurset taler om, at vi aldrig er i en krop. Vi er altid et sind, som er vidne til en krop. (H-24. Er reinkarnation sådan?) Når Jeg ser på drømmefiguren Barbara med fordømmelse, ser jeg på hende med egosindet. Det er det vi kender som den indre kritiker. Når jeg derimod ser på drømmefiguren med ikke fordømmelse, ser jeg på hende med Jesus, som er et billede på det rette sind. Visualisering gør blot det, som jeg altid gør, men her gør jeg det mere bevidst.

Når Barbara bliver bange, eller er midt i en anden stærk følelse, fristes jeg til at forlade Jesu ikke- fordømmelse. Barbara er i det urette sind. Ken foreslår, at vi lærer at se på det urette egosind uden fordømmelse. Det er tilgivelse. Det kræver disciplin.

Kurset siger: ”Søg ikke at forandre verden, men vælg at forandre den måde du tænker om verden på.” (T-2.intro.1:7) Ligeledes kunne vi sige: søg ikke at forandre drømmefiguren, men søg at forandre den måde at du tænker om drømmefiguren på. Jesus ser kun 2 situationer: kærlighed eller et råb om kærlighed. Denne drømmefigur råber om kærlighed, men er ikke overbevist om, at hun fortjener det. Jesus vil altid se med kærlighed. Jesus opfordrer mig (drømmeren) til at bruge Ham som rollemodel. (T-6.intro 2:1) Jeg kan også se på drømmefiguren med kærlighed i stedet for fordømmelse. Det er den lykkelige drøm. Egoets fordømmelse er et mareridt, og er årsagen til meget lidelse.

Hvad lærer jeg fra denne øvelse?

  1. Jeg er ikke en krop. Jeg er et sind.
  2. Jeg flytter min ”jeg følelse” fra verden til et fredfyldt, trygt sted.
  3. Jeg behøver ikke at bruge mit liv på at forbedre Barbara for at have det godt.
  4. Jeg kan iagttage med Jesus uden fordømmelse.
  5. Ikke fordømmelse er min trøst. Mit sind er min trøst.

Teatersalen er det billede, som Ken foreslår i videoen. Jesus bruger et andet billede. Jesus kalder verden for en slagmark. Barbara, som er oppe på scenen, er midt i verdens slagmark, som er bekendt et farligt sted. I kapitel 23.IV, forslår Jesus, at vi ser på verden sammen med Ham ovenover slagmarken. ”Lad dig løfte op, og se ned fra et højere sted. Derfra vil dit perspektiv være helt anderledes.” (T-23.IV.5:1-2) At være ovenover slagmarken er et mere fredeligt og sikkert sted.

Et andet sted i Kurset spørger Jesus: ”Hvordan kan du finde glæde på et glædesløst sted, på anden måde end ved at indse at du ikke er der?”  (T-6.II.6:1) Vi skal erkende, at vi er et sind. Her er der intet at frygte. Dette er et hvilested.

”Han (Helligånden, Jesus) vil blive der når du glemmer, og kroppens aktiviteter vender tilbage for at optage dit bevidste sind.” (T-18.VII.7:9) ”Men der vil altid være dette hvilested, du kan vende tilbage til. Og du vil være mere bevidst om dette rolige centrum i stormen, end om al dens vilde aktivitet. Dette rolige centrum, hvor du intet gør, vil forblive hos dig og give dig hvile midt i al den travle aktivitet du bliver sendt til.” (T-18.VII.8:1-3) Fra dette rolige centrum, kan jeg være den klippe for andre, som Jesus er for mig.

Comments are closed.