• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Arbejdsbogens lektioner: 11-20

print

Lektion 11

Mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden. Det ser ud som om verden er afgørende for hvad du opfatter. Dagens lektion introducerer den tankegang, at dine tanker er afgørende for den verden du ser. (1.2-3) Jeg ser kun mine meningsløse (ukærlige, ufredelige) egotanker projiceret ud. De gør mig urolig. Derfor tilgiver jeg kun mig selv – mine projektioner. Jeg er urolig, fordi jeg har valgt at se verden igennem mit egosind, og ikke igennem Helligåndens kærlige, fredfulde mening. Helligånden ser verden som neutral – ikke god og ikke dårlig. Helligånden ser, at vi blot forsvarer os imod Guds fred, fordi vi er bange for den. Ligesom vi ikke ville bebrejde et barn som er bange, bebrejder Helligånden os ikke for at være bange.

Lektion 12

Jeg er urolig fordi jeg ser en meningsløs verden. Korrektionen er: jeg er urolig, fordi jeg ser mine ukærlige, ufredelige egotanker projiceret ud på verden. Verden i sig selv er meningsløs. (1:4) Set med Helligåndens øjne er verden hverken godt eller ondt. (5:1) Denne meningsneutralitet gør egoet bange, og egoet skynder sig at give sin egne ”mening” til verden. Verden bliver skræmmende, sørgelig og voldelig, fordi jeg har givet den disse egenskaber. Egoet ser verden igennem et filter af sin egne fortolkning, og bliver uroligt. Hvis jeg kunne se verden uden fordømmelse (med Helligåndens fredelige, accepterende øjne), ville jeg blive ubeskrivelig lykkelig. (5:3) Så kunne jeg se på verden med fred i stedet for uro.

Lektion 13

En meningsløs verden vækker frygt. Erkendelsen af meningsløshed (en verden uden værdiladning – en neutral verden) vækker intens angst i alle i adskillelsen (egoer). Den repræsenterer en situation hvor Gud og egoet ”udfordrer” hinanden omkring hvis mening der skal skrives i det tomme rum, som meningsløsheden (en meningsneutral verden) fremkalder. (2:1-2) Egoet er bange for tomrummet, fordi det ville forsvinde uden sine projektioner. Det er igennem projektion, at jeg som et ego definerer mig selv. Derfor er det afgørende, at du lærer at erkende det meningsløse (at verden ikke har en værdi i sig selv), og at accepterer det uden frygt. Hvis du er bange, er det sikkert at du vil tillægge verden egenskaber den ikke har, og befolke den med billeder der ikke eksisterer. For egoet er illusioner sikkerhedsforanstaltninger, ligesom de må være for dig, der sætter sig selv lig med egoet. (3:1-3) Det er en vigtigt at erkende, at jeg kun kan være bange, når jeg ser verden med egoets øjne. Egoet er årsagen til frygt – ikke verden. (6:1) At udvikle et personligt forhold til Jesus eller Helligånden, hjælper os til at se på egoet og egoets rædsler uden frygt.

Lektion 14

Gud skabte ikke en meningsløs verden. Et vigtigt budskab i Kurset er, at det ikke var Gud der lavede verden. Egoet lavede den verden jeg ser. Den verden du ser har intet med virkelighed (Guds skabelse) at gøre. Du har selv lavet den, og den eksisterer ikke. (1:4-5) Parallel til vores natlige drømme, ser vi en verden om dagen, som vi selv har lavet.  Dagens lektion er endnu et skridt henimod at lære at opgive de (ego) tanker som du har skrevet på verden, og se Guds Ord (sand opfattelse) i deres sted. (3:1) Fordi jeg ser egoets skyld projiceret på verden, er det den jeg tilgiver. Jeg erkender, at jeg er blevet bange for Guds fred, har troet på adskillelse og den resulterende skyld, og har haft et behov for at se skylden i verden i stedet for i mit egosind. Jeg erkender, at jeg kunne se Helligåndens fred i stedet for min projektion.

Lektion 15

Mine tanker er billeder jeg har lavet. Først gør jeg adskillelsestanker virkelige i mit sind, og så projicerer jeg dem ud og ”ser” dem som virkelige personer og genstande udenfor mig. Sindet er årsagen til det, som jeg ”ser”. Egosindet er årsagen til det billede af mig selv og andre, som jeg ”ser.” Jeg har erstattet Det Selv, som Gud skabte, med billeder jeg har lavet. Det er sådan dit ”syn” blev lavet. Dette er den funktion du har givet din krops øjne. Det er at lave billeder. Det træder i stedet for at se (med Helligånden), og erstatter vision med illusioner. (1:3-5) Dagens lektion er meget svært for mit ego at acceptere: at jeg ser illusioner i stedet for sandhed.

Lektion 16

Jeg (egoet) har ingen neutrale tanker. Alt hvad du ser, er et resultat af dine tanker. Der findes ingen undtagelse fra denne kendsgerning. (1:2-3 Mine tanker laver form, og egoet skynder sig at lave en fortolkning af form, som enten positiv eller negativ. Tanker er ikke store eller små; stærke eller svage. De er blot sande eller falske. (1:4-5) Hver eneste tanke du har bidrager til sandhed eller illusioner; enten udvider du den sandhed eller den mangfoldiggør illusioner. (2:3) Hver eneste tanke du har bringer enten fred eller krig, kærlighed eller frygt. (3.1) Mine tanker er årsagen til den verden jeg ser. Sindet er årsagen – verden er virkning.

Lektion 17

Jeg ser ingen neutrale ting. Dette er endnu et skridt i retning af at identificere årsag og virkning, som de faktisk opererer i verden. Du ser ingen neutrale ting, fordi du ingen neutrale tanker har. Det er altid tanken der kommer først, på trods af fristelsen til at tro det er omvendt. (1:1-3) Jesus har et klart formål: jeg skal være opmærksom på mine tanker. Mine tanker er årsagen til min oplevelse. Projektion laver opfattelse. Det er derfor, at jeg kun tilgiver mig selv – mine projektioner. Projektion siger: jeg har det, som jeg har det på grund af noget udenfor mig selv. Tilgivelse siger: jeg har det som jeg har det på grund af et valg, og derfor kan jeg vælge noget andet. Verden har ikke tvunget mig til at have det, som jeg har det. Mine reaktioner på verden fortæller mig, at jeg har brug for tilgivelse. Det kræver stor ydmygelse at erkende, at mine reaktioner ikke er berettiget.

Lektion 18

Jeg er ikke alene om at opleve virkningerne af min måde at se på. Dagens lektion er endnu et skridt henimod at lære, at de tanker der giver anledning til det du ser, aldrig er neutrale eller betydningsløse. Den understreger også den ide at sind er forenede, hvad der vil blive lagt stigende vægt på senere. (1:1-2) Dagens lektion henviser ikke så meget til hvad du ser, som hvordan du ser det. (med egoet eller HÅ) (2:1) Gud har en Søn, som vi alle er en del af. Derfor er der kun et sind. Fordi sind er forenet, ser vi de samme personer og genstande i verden. På den måde er det en fælles drøm, men egoer reagerer forskelligt på det, de ser. Fordi sind er forenet, påvirker vi hinanden med den måde vi ser på. Hvis jeg ser med mit ego, bekræfter jeg egoet i dig. Hvis jeg ser med Helligånden, hjælper jeg mig selv og andre.

Lektion 19

Jeg er ikke alene om at opleve virkningerne af mine tanker. Dagens lektion understreger igen, at sind er forenet. Fordi sind er forenet, har jeg ikke private tanker. (2:3) De tanker, jeg tænker (både mine egotanker og HÅs tanker) påvirker andre. (1:1) Jeg oplever en verden, der repræsenterer min sindstilstand, og min sindstilstand kan påvirke andres sindstilstand. Med tilgivelse ser jeg på mit egosind uden fordømmelse i den erkendelse, at jeg igen er blevet bange for Guds fred, og forsvarer mig imod den. Tilgivelse ændrer således mit egosind til HÅs sande opfattelse. Dermed hjælper jeg både mig selv og andre.

Lektion 20

Jeg er fastbesluttet på at se. Dagens lektion er afgørende for omvendingen af min tænkemåde fra egoets til HÅs. Din beslutning om at se, er alt hvad vision (sand opfattelse) kræver. (3:1) Dagens lektion underforstår erkendelsen af, at du ikke ser nu. (når vi ser med egoet). (4:2) At se med (HÅs) vision, vil give mig: fred, glæde, og kærlighed. ((2:4-6) De er ikke små gaver! Som egoer tror vi, at mange omstændigheder skal falde på plads, før vi kan opleve fred, glæde og kærlighed. Kurset lærer os, at fred altid er en mulighed.

Comments are closed.