• Studiegrupper
    Hvis du er interesseret i en studiegruppe omkring Et Kursus i Mirakler,  eller hvis du har en kommentar til bloggen, kan du kontakte mig:
    barb_tranberg(snabel a)hotmail.com

Arbejdsbogens lektioner 1-10

print

Arbejdsbogen 1

Jeg kan huske mit første forsøg med Arbejdsbogen. Jeg tænkte, da jeg læste den første lektion, at hvis jeg fortsætter med denne her, vil jeg blive sindssyge. Jeg havde mildest talt meget modstand. Nu er der gået over 30 år. Jeg forstår lektionerne meget bedre og kan se, hvor værdifulde de er. Mit håb er, at jeg kan spare dig for lidt af den modstand, som jeg oplevede!

Der står ganske lidt om hver lektion. Kommentarerne begyndte som SMS’er, som jeg sendte til deltagerne i mine grupper, og er nu blevet til dette blogindslag.

Introduktion til Arbejdsbogen siger: Et utrænet sind kan intet nå. (1:3) Formålet med Arbejdsbogen er, på en systematisk måde, at træne dit sind til at opfatte alt og alle i verden på en anden måde. (4:1) Sand opfattelse er opfattelse med Helligånden. Hvis sand opfattelse af en eller anden person, situation eller begivenhed er opnået, er fuldstændig overføring til alt eller alle givet. Modsat vil en undtagelse, som holdes adskilt fra sand opfattelse, gøre opnåelsen umulig. 5:2-3 Sand opfattelse er det modsatte af den måde du ser på nu. (Når jeg ser med egoet) (6:6)

Lektioner 1-10

Jeg kan opfatte med egoet eller med Helligånden. Når jeg opfatter med Helligånden, opfatter jeg sandt. Jeg ser med en kærlighed, som omfatter alt og alle uden undtagelse. Det hedder vision i Kurset, og den giver mening.

De første lektioner i Kurset (1-26) handler om, hvordan egoets opfattelse forvrænger Helligåndens sande opfattelse. Når jeg opfatter med egoet, er min opfattelse forvrænget af projektion. Jeg ser igennem et filter af skyld, som blokerer for Helligåndens kærlighed.

Lektion 1

Intet jeg ser (med egoet) betyder noget. Alt, hvad jeg ser med egoet, er uden den mening, Helligåndens kærlighed vil givet det.

Lektion 2

Jeg har givet al det jeg ser al den betydning det har for mig. Egoet i mig har givet al det jeg ser al den betydning det har for mig. Jeg ser alting og alle personer igennem et filter af værdiladning, som jeg har givet dem. Egoet skynder sig at dømme alt som godt eller dårligt. Egoet tror i sin arrogance, at det ser sandt, men det er ikke Helligåndens vision. Mine domme giver mig ufred, og skader mig ved at gøre mig lille og sårbar.

Lektion 3

Jeg forstår intet af det jeg ser. (når jeg ser med egoet) Jeg ser den betydning, som jeg har givet alting spejlet tilbage til mig og tror, at det jeg ser, er sandt. Kurset siger: Projektion laver opfattelse, og du kan ikke se ud over den. (T-13.V.3:5) Hvordan ved jeg, at jeg projicerer? Det er enkelt: Jeg har ikke fred, og jeg tror, at noget udenfor mit sind er årsagen til min ufred. Jeg har brug for HÅs opfattelse (tilgivelse) for at se ud over egoets projektioner – for at se det som er sandt. Når jeg ikke har fred, har jeg misforstået noget; jeg har set situationen med mit ego. Jeg har brug for at tilgive mine reaktioner (projektioner). Jeg kan bede om hjælp til at se på mit ego uden fordømmelse. Mit sind er blot blevet bange for Guds fred.

Lektion 4

Disse (ego) tanker betyder intet. De betyder intet, fordi de ikke er mine virkelige tanker, som jeg tænker med Helligånden. (2:3) De tanker jeg tænker med Helligånden er meningsfulde (kærlige, fredfulde og accepterende), fordi de giver sand opfattelse. De tanker jeg tænker med egoet er meningsløse, og giver ufred. (3:2) Helligånden dømmer ikke mine egotanker. Han ser, at egosindet atter er blevet bange for fred, og forsvarer sig imod den. Øvelsen er meget god at bruge, når jeg eller andre har egotanker. De betyder intet, når jeg husker, at jeg er den der ser på tankerne. Jeg er ikke mine tanker. På sigt kan denne øvelse lære mig, at jeg ikke er mit ego.

Lektion 5 (en vigtig lektion)

Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror. Jeg er urolig fordi jeg tror, at mine reaktioner (projektioner) er et udtryk for rigtig opfattelse. Projektion er et meget vellykket egoforsvar, som forvirrer mig om årsag og virkning. Projektion laver om på årsag og virkning, således at jeg ikke erkender, at årsagen til min uro er i mit egosind, og ikke er i verden. Årsagen til min uro er, at jeg tror, at jeg kan være adskilt fra Gud, og tror på den efterfølgende skyld, det giver. Så længe jeg tror på skyld vil jeg have brug for at tilgive de fejlopfattelser, som projektion af skyld giver. Lektion 5 er en utrolig vigtig lektion!

Lektion 6

Jeg er urolig fordi jeg ser noget som ikke er der. Projicereret skyld forvrænger vores opfattelse. Når vi ser med egobriller på, opfatter vi et lag skyld, som egoet har prøvet at kaste udenfor sindet. I en biograf forsvinder billedet ikke fra filmen, fordi vi ser billedet kastet op på et lærred. Ligeledes flytter skyld ikke fra sindet, bare fordi vi ser den et andet sted.  Vi ser skyld, som ikke er der, og den giver uro! Sand opfattelse ser uden skyld. Sand opfattelse ser med fred. Sand opfattelse betyder, at vi kan handle mere hensigtsmæssigt fra et fredeligt sted inden i os, og det er sandt hjælpsomt. Jeg hjælper mig selv – jeg hjælper helheden.

Lektion 7

Jeg ser kun fortiden. Som barn udvikler jeg projektionsmønstre (reaktionsmønstre), som følger mig hele livet, medmindre jeg tilgiver dem. Som ego giver jeg værdiladning (domme) til alt det jeg ser, og til alle dem jeg ser. Jeg ser alt og alle igennem et filter af min fortid. Sand opfattelse ser alt og alle uden dette filter – uden positive eller negative værdiladning. Sand opfattelse ser sandheden i alle. Sand opfattelse ser HÅs skyldfrihed i alle. 

Lektion 8

Mit sind er opslugt af fortidige tanker. ”Ingen ser virkeligt noget overhovedet. Han ser kun sine tanker projiceret ud. Sindets opslugthed af fortiden er årsagen til den misopfattelse af tid, som dit sind er underkastet. Dit sind kan ikke forstå nuet, som er den eneste tid der er. (1:2-5) Når vi bare gentager fortidige tanker, tænker vi ikke overhovedet. Så længe tankeløse ideer optager mit sind, blokeres sandheden. At indse, at mit sind har været tomt, i stedet for at tro at det er fuldt af virkelige ideer, er det første skridt imod at åbne vejen til vision. (3:1-3)

Lektion 9

Jeg (egoet) ser intet som der er nu. Jesus siger: Det er vanskeligt for det utrænede sind at tro, at det det synes at forestille sig ikke er der. (2:1) Jeg projicerer alle de betydninger jeg har lært mig selv i fortiden på nuet. Faktisk er erkendelsen af at du intet forstår (med egoet), en forudsætning for ophævelsen af dine falske (ego) ideer. (1:4) Det som jeg ser med egoet blokerer sandopfattelse.

Lektion 10

Mine (ego) tanker betyder intet. De er ikke mine virkelige tanker, som jeg tænker med Helligånden Når jeg blot gentager mine fortidige projektioner, tænker jeg ikke. (3:2) Mine tanker kører i tomgang. (3:3) Helligånden iagttager egoet uden fordømmelse. For at øve os i Helligåndens ikke-fordømmelse, foreslår Jesus: Iagttag tankerne som en tilfældigt sammensat procession, som har ringe eller slet ingen personlig betydning for dig, passer forbi. (4:6) Denne ide vil hjælpe med at befri mig fra alt hvad jeg nu tror på. (mit ego) (5:5)  

Comments are closed.