• "Der er ingen sværhedsgrader for mirakler. Det ene er ikke "vanskeligere" eller "større" end det andet. De er alle ens."  (T-1.I.1-3)

    Sjovt nok – det er noget af det første, vi bliver præsenteret for, men noget af det sidste vi lærer. Det er altid muligt, at vælge et mirakel – at se på egoet uden fordømmelse, men vi kan have meget modstand på det.
    Se flere citater

Henvisninger i Et Kursus i Mirakler

Et Kursus i Mirakler består af 3 bøger:
1. En Tekstbog (T).
2. En Arbejdsbog med 365 lektioner (A)
3. En Håndbog for lærere (H).

Til sidst i Håndbogen for Lærere er der en Begrebsafklaring.
Desuden har Helen Schucman kanaliseret 2 hæfter: Psykoterapi (P) og Bønnens Lovsang (B).

Sådan tolker vi henvisningerne i Et Kursus i Mirakler:
T-12.VIII.4:5-7 henviser til Tekstbogens kapitel 12, sektion 8, afsnit 4, sætninger 5-7.
Lektion 46. 1:5 henviser til Arbejdsbogens lektion 46, afsnit 1, sætning 5
A-II. del. 1:4:1+3 henviser til Arbejdsbogens 2. del, sektion 1, afsnit 4, sætninger 1 og 3
H-23.4:1 henviser til Håndbogen for Lærere, sektion 23, afsnit 4, sætning 1
H- begrebsafklaring.6.4:5 henviser til Håndbogens begrebsafklaring, begreb 6, afsnit 4, sætning 5

Comments are closed